welcome to Japanese ceramic world

Potters

Atsuyuki Ueda 上田敦之 Keizan Utagawa 宇田川渓山 Masahiko Otani 大谷雅彦 Yasushi Okada 岡田泰
Yu Okada 岡田裕 Keien Kaneta 兼田佳炎 Tomoaki Kaneta 兼田知明 Masanao Kaneta 兼田昌尚
Komei Koto 厚東孝明 Yuta Saka 坂悠太 15th Shinbe Sakakura 坂倉新兵衛 10th Zenemon Sakakura 坂倉善右衛門
Masahiro Sakakura 坂倉正紘 Eiichi Shibuya 渋谷英一 14th Sadatsugu Shinjo 新庄貞嗣 Kazuyuki Suizu 水津和之
Jun Taguchi 田口潤 Kohei Tanaka 田中講平 Takao Tahara 田原崇雄 13th Tohbe Tahara 田原陶兵衛
Shinichi Tamamura 玉村信一 Tairei Tokimatsu 時松泰礼 Satomi Tomehara 止原理美 Miwako Nagata 永田美和子
Kazusa Nosaka 野坂和左 Zenzo Hadano 波多野善蔵 Hideo Hadano 波多野英生 Shiro Hamanaka 濱中史朗
Kenji Fujii 藤井謙次 Toru Funasaki 船崎透 Yuuka Matsuo 松尾邑華 Sohei Matsuno 松野創平
13th Kyusetsu Miwa 13代三輪休雪 Kiyoshi Yamato 大和潔 Keita Yamato 大和佳太 Takeshi Yamato 大和猛
Yasuo Yamato 大和保男 Touri Yoshino 吉野桃李